நிகழ்வு, CTIS, 3JN32.

CTIS 2021 இல் மிகப்பெரிய கண்காட்சி கருப்பொருள் மொபைல் சாதனம் மற்றும் அதன் துணை தயாரிப்புகள். KEJA வாடகை? 36 சதுர மீட்டர் பூத்.

பூத் எண்: 3JN32, ஹால் N3.

இங்கே சந்திப்போம்.


பதவி நேரம்: மே -09-2021